Rottweiler

Rottweilern räknas till en de äldsta raserna och härstammar från molosserhundarna. Rasens ursprung går tillbaka till romartiden då rottweilern användes som vakt- och boskapshundar. Hundarna vandrade med de romerska legionärerna över 
Alperna som beskyddare. I nuvarande södra Tyskland sammanträffade de med inhemska hundar och en blandning uppstod. Rottweilerns huvuduppgift blev att driva och vakta kreaturshjordar samt att vakta sin ägare och dennes egendom. Under medeltiden var rottweilern även  känd som jakthund av vildsvin.

Rottweilern har fått sitt namn efter den gamla riksstaden Rottweil i Tyskland där slaktarna födde upp hundarna efter prestations- och bruksändamål. I början av 1900-talet söktes lämpliga polishundar och då rottweilern prövades visade det sig fort att rottweilern var väl lämpad för polisarbete. År 1910 godkändes den officiellt som brukshund. Den första stamboksförda Rottweilern i Sverige var Syda vom Karlstor som importerades av brandkaptenen 
Karl Gyllenhammar, kennel Gyllis. År 1915 kom Prinz v.d. Steinleich och den första kullen rottweilervalpar i Sverige föddes detta år.

Rottweilern är i grunden vänlig och godmodig. Den är barnvänlig, följsam och arbetsvillig. Den ger ett robust intryck och dess uppträdande är självsäkert och har stor uppmärksamhet på omgivningen. Idag används rottweilern i huvudsak som brukshund men det ofta i kombination som sällskapshund, vakthund och utställningshund. Rottweilern har kort dubbelpäls och fäller två gånger om året. Färgen skall vara svart med avgränsade tecken i en rödbrun färg på kinder, nos, halsens undersida, bröst och ben samt över ögonen och under svansen.
Hanhund: 61-68 cm, ca 50 kg och tik: 56-63 cm, ca 42 kg.