Köpa Valp

Målet med vår uppfödning är att få fram rastypiska, mentalt och fysiskt hälsosamma hundar. Förutom de riktlinjer som SKK har när det gäller uppfödning följer vi även SKMK´s riktlinjer, rekommendationer och rasstandarden för mittelspitz. I rasstandarden står utförligt hur avel med mittelspitz ska bedrivas för att rasens hälsa och utseende ska bevaras. Här kan man även läsa om vilka hälsoundersökningar som ska genomföras samt vilka egenskaper och färger som är önskvärda. Länk till rasstandard för mittelspitz finns på vår länksida.

Vi följer de riktlinjer som säger att de hundar som används i avel ska vara utan anmärkning på patella (knä) och ha ögonlysts senast tolv månader innan parning. Vi tycker också att det är viktigt att ögonlysa och patellakontrollera även de hundar som inte ska användas i avel, dels för att kunna utvärdera vårt eget avelsmaterial men även för utvärdering av rasen i stort. Därför önskar vi att valpar från oss ögonlyses och patellakontrollerasval vid 12-18 månaders ålder och för de som inte används i avel rekomenderar vi ytterligare ögonlysning vid 4 och 7 års ålder..

De valpar som föds hos oss växer upp i hemmiljö med tillgång till trädgård, besökare i varierande åldrar och andra hundar. De vänjs också vid bilåkning och får följa med till olika platser för miljöträning. Avmaskning, hälsokontroller och vaccinationer sker givetvis enligt de riktlinjer som finns. Vi önskar att få ha kontakt och få ta del i vad som händer med valparna efter att de lämnat oss. Råd och stöd bistår vi gärna med och det är en extra bonus om ni som valpköpare är intresserad av träning, tävling och utställning.